Lyrics

DE TOTEM

HOORNKLUITEN

Gespeend van schaamte
of geweten
paraderend
Grotesk knotsgewei
O pervers weefsel

Naakte stijve
De macht kluistert
Hoornen helm
Ik ben de boom des oorsprongs
O streel mijn takken

Aanbid de Hoornkluiten!
Vereer de Schedelspruiten!
UDDER OF DEATH

I sucked on the teat
I bathed in the four rivers
I watched the world flood
I beheld
the Udder of Death

I tasted the flesh
I swam in the blood
I watched the forests burn
I quenched my thirst
with the Udder of Death
DE TOTEM

Met een rattentand
maakte ik ruimte voor u
rits voor rits verloor ik
mijn rechterhand

Nagels krabten bloedend
een symbool van kracht door pijn
Daar rees Hij omhoog
met mijn linkerhand zich voedend

Ik beet het hout, dat
gestaag was geblakerd
(en) kleurde de krachtige Ziener
tot ik geen kaak meer had

Doffe slagen van mijn hoofd
vormden zijn heilig huis
Weet gij hoe men zal branden?
Het vuur mag nooit gedoofd

Vol lof was den Vereerden
in der tijden begin
Daar rees Hij omhoog
waar Hij huiswaarts keerde
RATTEKNAEGHEN

In den paerschen aevontgloet
op den vochtigen acker
krioelt het voosch gebroet
oh, valschen knaeghenden racker

Slaghordes van geinfeckteerden
strooment doorheen sompigh drek
onder 't oogh van den vereerden
als besoedelt waeter uit een leck

Peschtvlo in den pelsch
kostbaer gewasch in de maeghen
't valsch gepiep weerklinkt nu helsch
suyvering door Ratteknaeghen
BEARD OF DISEASE

I watched you grow your plagues
like my beard of disease
red, hot, glistening
hairy eradicator

Bone-ash eclipse
born from the giants' wind
utter darkness fed the growth
indomitable lashes

I wore thee with pride
bounded by root
gently we rocked in the breeze
while tornados feasted
MIDGETS OF EVIL

Putrid feed
from the forest trough
stuby hands claw
damp dead foliage

Torch - light unmasks
distorted mugs
grinding molars
Midgets of evil

Buried delicacy
slobbering hybrids
suck the tainted marrow
lick the carrion
INNER MAGMA

Sulphurous visions
in yellow vapour
Contorted crater
Scalding indigestion

Violent eruption
Fertile deluge
Cleansing from the core
The smell of rebirth!
VOOS

Vunzige brandewijn
Wormstekige duigen
Eenzaam drankgelag
Bevlekte kiel van grein

Woekerend klauwzeer
Verlept vloedwater
Voos is de bodem
Hier kiemt geen zaad meer

Druden razen
Zatlap in een vlet
Dobberend delirium
Zwermen blindazen

Wanhoop in neveling
Bezopen worsteling
Wurgende rampel
Bevrijd van de kneveling
PAARDEBERG (BONUS TRACK RE-RELEASE)

Paardeberg
Paardeberg
je schreeuwt die schreeuw
wat niemand hoor nie
behalwe ik
die je gevil heef
Honderd kele heef langs me mes gegaa
Honderd snoete
wa ik sagkens kuste
in de gloed van die Afrika son
wat alles deurdrenk
Waarom...