Lyrics

DE VETTE CUECKEN

ATTRACTIVE TO THE FLIES

Attractive…to the flies
I am their precious meal
Through compound eyes
I envision eternity

Mouth organs chew away
At my sweetest memories and fears

Attractive…to the flies
I am their giant tidbit
Tremendous a buzzing which engulfs all
in the jet landscape of this dream

Attractive…to the flies
I am their mephitic trough
Hairy ferrymen between two realities
A Styx of digestive liquid

IN DEN GHOOT BY KAERSCHLIGHT

In den ghoot by kaersch light
den aghterlastighen veelvraet
bedorwen erwten aen den poort
Ghenieter vanden gheurenden ghreppe
Schranst aen het lauw buffet
Aristocraet vanden bescheeten reede
stilt den kwaeden hongher
Gourmand in seykwaeter
lest den ghrauwen dorscht
aen den schuymenden ghreschbuys
DE MAEGHERE CUECKEN

Daer maegherman de pot roert
is een arm ghastvrye
op het binnenghlurent vet
ist blyde casty’en

Waer de tresoor leegh is
als de fles van een droncaert
cnaeght de hont op steen
en de mens op des honts’ staert

In de baekermat de gebruyte telgh
suykent aen een dorre tet
‘tstof light swaer op de maegh
waer ’t knorren de vreught verlet

DE VETTE CUECKEN

Vol van vetghen spys en dranck
Op syne cnoocken loopt hy manck
Uut synen beck ne voosen stanck

Clef vertier
In't oude quartier
Ploffen vette buycken op en nier

Men kan't van verre rueycken
Na den vetghen cuecken
Bestiael nuecken

Voor weynighe stuyvers
Vinden noeste kluyvers
Passende ghaeten
Voor luttele duckaeten

In de vroeghe uuren
Kryght 't biestje cuuren
En slaet aen den haeck
Enen moddervetten kaeck

Laefement
Voor dien ouden crent
Dampent sweetent glyk een paert
In die straete alom vermaert

Frivool
In de riool
DUST BINST DRINKEN

: ‘K hè duste…
: Drinkt dadde pist!

Op het drinken komt het hinken,
Op het hinken komt het stinken.
Nevest de bierbalg
nestelt hem een bijbuikske;
werm en beschut
gevoed mee goekupen bucht.

Ziet hem pataat leggen in de greppe:
den ouwen graazen buck.
Kloestert de flas gelijk een tette,
vurt gedronken zattemoale,
en luupt mee vollen draf
noar ’t aande van euw duuster graf!

ROBUST SHADES OF BROWN

I repose eagerly
The bloated digester
Beneath the turban
Thrall to tepid thoughts

In the thick leaden smoke
the richest of visions
tastes of power
forged formlessly
in twilight timbre

Straight from the plantation
robust shades of brown
are puffed before my eyes
I don the ghostly robe and crown
and charm the wriggling tar